Program

Klarspråk och kommunikation. Informationsförmedling för alla i kristider

11. MAJ

9.00–10.15 GMT

9.00–9.10 Konferensen öppnas. Moderator Bogi Ágústsson

9.10–9.30 Hälsningsanförande: Statsminister Katrín Jakobsdóttir

9.30–10.15 Plenarföredrag: Dr. Kristín Jónsdóttir (IS): Informationsfördelning på grund av jordskalv och vulkanutbrott

 • Sammandrag: Island är en vulkanisk ö i norra Atlanten som ofta drabbas av jordbävningar, vulkanutbrott, laviner, dåligt väder och andra naturfenomen. Det isländska meteorologiska institutet är ansvarigt för att övervaka dessa fenomen samt för att informera och varna om faror som kan uppstå. För att utfärda varningar behövs tillförlitliga mätningar inom adekvat tid, samt väl underbyggda analyser av vad som pågår. Det kan vara oerhört komplicerat att tolka data men också påfrestande att få många forskare med olika kompetenser att enas om slutsatserna. Det vi lärt oss är att människor på Island vill ha information så snabbt som möjligt när det pågår naturkriser, även om informationen är komplicerad att ta till sig. Informationsförmedlingen är som mest effektiv när ett flertal forskare med olika kompetens informerar befolkningen med samma slutsatser och som en röst.
 • Frågor/diskussion

10.15–10.45 Paus

10.45–12.00 GMT ― Session I

10.45–11.05 Anders Doksæter Sivle (NO), ved Meteorologisk institutt og yr.no: Farevarsling 2.0. Fra et varsel folk forstår, til et varsel de kan bruke

 • Sammandrag: Naturfarevarsling i Norge utføres av NVE og Meteorologisk institutt. Farevarslingen har vært gjennom en stor utvikling de siste årene, fra å si noe om hvilket vær som ventes, til å ha sterkere fokus på at konsekvensene av været skal forstås av brukeren. Fremover er det fokus på at informasjon skal kunne brukes til å ta beslutninger. Det er altså ikke lenger nok å varsle været, det må også gis informasjon om konsekvenser og råd om hvordan man bør handle. God visuell kommunikasjon og klart språk er blant ingrediensene som er viktig for å nå frem til publikum. Er det tilstrekkelig? I presentasjonen vises eksempler på farevarsler slik de formidles på værtjenesten Yr.

11.05–11.25 Tómas Gíslason (IS), vicedirektör för isländska Neyðarlínan ohf., larmcentralen 112: Found yourself in the need of an emergency assistance?  Who are you going to call?

 • Sammandrag: No matter what your emergency is, you call 112, and if the authorities need to get a warning message to you, it will come from 112. One number, all authorities, both ways.

11.25–11.45 Christina Andersson (SE), riskkommunikatör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Risk- och krisinformation för alla

 • Sammandrag: I en osäker och oförutsägbar värld med pandemier, krig och klimatförändringar behöver vi jobba målmedvetet med att nå ut till så många som möjligt med tillgänglig risk- och krisinformation. Att överbrygga barriärer och arbeta inkluderande är ett måste.

11.45–12.00    Frågor till föredragshållarna / Paneldiskussion

12.00–13.30 Paus

13.30–14.45 GMT ― Session II

13.30–13.50 Lisa I. Aasbø (NO): Klarspråklig informasjon i krisetider: Hva kan to tekster fra pandemien fortelle oss om framtidens klarspråksutfordringer?

 • Sammandrag: Klarspråk er viktig for mennesker i møtet med myndighetene, og i krisesituasjoner blir behovet for klarspråk enda mer påtrengende. Hvordan kan myndighetene tilpasse informasjonstekster om spesialiserte helsetema til en befolkning av mennesker med ulik kompetanse? I dette foredraget presenterer Lisa klarspråkstrekk og klarspråksutfordringer i to tekster fra pandemien – én tekst fra Helsenorge og én tekst fra Folkehelseinstituttet. Hva krever tekstene av forkunnskaper hos leseren, og hvilke lesere bygger tekstene opp? Hva er et klarspråklig nettsidedesign, og ivaretar tekstene klarspåkets demokratiske tillitsoppdrag?

13.50–14.10 Katarina Petrell (FI), regeringsråd, enhetschef, Statsrådets kansli: De finska ministeriernas kommunikation under coronapandemin sett ur översättningsorganisationens perspektiv

 • Sammandrag: Statsrådet i Finlands består av tolv ministerier, vilka alla har egna kommunikationsavdelningar. En av dessa, statsrådets kommunikationsavdelning, har hand om statsministerns och regeringens kommunikation. Vid statsrådets kansli finns också statsrådets gemensamma översättningsfunktion, som betjänar alla ministerier med översättningar till det andra nationalspråket svenska och till främmande språk. I presentationen beskrivs principerna för kommunikationsenheternas och översättningsfunktionens arbete när det gäller kommunikation på nationalspråken finska och svenska samt på främmande språk. Vilka slutsatser kan dras av samarbetet mellan kommunikationsenheterna och översättningsfunktionen under coronapandemin med tanke på motsvarande situationer där kommunikationen behöver trappas upp?

14.10–14.30 Gunilla Almström Persson (SE), universitetslektor vid Stockholms universitet: Myndighetsinformation när informationen saknas. Om krisinformation vid terrordåd

 • Sammandrag: Utgångspunkten för myndighetskommunikation är att ge medborgare information. Men vad händer när myndigheten lider brist på information? En sådan brist utmärker kriskommunikation vid ett terrordåd. Ett terrordåd karakteriseras av att händelsen är oväntad och att någon vill samhället illa. Detta kan jämföras med en naturkatastrof som inte alltid är förväntad, men liknande händelser har inträffat tidigare, vilket gör att erfarenheter och vissa förkunskaper finns. Vid ett terrordåd är händelseutvecklingen däremot svår att förutse och myndigheter lider brist på information. Samtidigt sprids rädsla och medborgares behov av information därför enormt. Det här föredraget handlar om hur svenska myndigheten för krisinformation kommunicerade på Twitter under terrordådet i Stockholm 2017.

14.30–14.45    Frågor till föredragshållarna / Paneldiskussion

12. MAJ

8.30–9.15 GMT

8.30–9.15 Plenarföredrag. Gabriella Sandström (SE): Att nå alla – om utmaningen att kommunicera med hela befolkningen om vaccination mot covid-19

 • Sammandrag: Är klarspråk tillräckligt för att nå hela befolkningen med viktig samhällsinformation? Nej, men det är en förutsättning. Myndigheter måste också översätta texter till andra språk och använda många format och informationskanaler. Föredraget handlar om arbetet med att kommunicera med hela befolkningen om vaccination mot covid-19. Hur gjorde den svenska Folkhälsomyndigheten för att sakligt informera – och samtidigt motivera människor att vilja vaccinera sig? Gabriella kommer att berätta om hur de gjorde för att nå målgrupper som kan vara extra svåra att nå, exempelvis av språkliga skäl. Hon kommer också att ta upp några av de språkliga utmaningarna och om valet av språk att översätta till.
 • Frågor/diskussion

9.15–9.30 Paus

9.30–10.45 GMT ― Session III

9.30–9.50 Alma Dagbjört Möller (IS), direktör (“landläkare”), Sjukvårds- och folkhälsomyndigheten: Tell the truth and tell it all

 • Sammandrag: One aspect that was recognized before the COVID-19 pandemic hit Iceland, was the importance of correct information sharing; with health care workers, other front line workers – and not the least – the public. A multimodal approach was used, with for example the covid.is website in 11 languages and daily information meetings on national TV and media, including special meetings for several minority groups. These meetings were led by the Chief Epidemiologist, the Director of Health and the Chief of Civil Portection that became known as „the Trinity“. By giving timely, transparent, reliable facts in „klarsprog“ and by telling the truth and nothing but the truth, they earned great trust by the people. Trust was measured up to 96% and research indicated less circulation of false news in Iceland than in most other countries. This is considered as a very important factor in the battle against the pandemic in Iceland.

9.50–10.10 Søren Brostrøm (DK), direktør for Sundhedsstyrelsen: Trust and Radical transparency

10.10–10.30 Espen R. Nakstad (NO), assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet: After C19 – What’s our take home message? 

 • Sammandrag: There are numerous learning points after the Covid-19 pandemic, both in the communication with minority groups and others in need of information. Espen Rostrup Nakstad will highlight some of the experiences made in 2020 – 2023 and explain how the Norwegian Directorate of Health has evaluated the pandemic and continues to work on key issues to be better prepared before the next health crisis.

10.30–10.45 Frågor till föredragshållarna / Paneldiskussion

10.45–12.30 Paus

12.30–13.45 GMT ― Session IV

12.30–12.50 Julia Ekman, PR-konsult (SE): Bridging the gap – the importance of interpersonal risk and crisis communication

 • Sammandrag: In the autumn of 2021, the Swedish COVID-19 vaccination roll-out was in full progress and vaccines had become available for all Swedish adults. Although there was a sufficient vaccine supply, it became increasingly evident that the vaccination rates were significantly lower among populations of foreign-born individuals living in areas with socio-economic challenges. The so-called vaccination guide project was launched in the city of Gothenburg – a network-based risk and crisis communication initiative, aiming to increase vaccination rates in ethnic minority communities. Based on the Swedish vaccination guide initiative, I will explain the importance of using interpersonal, network-based risk and crisis communication as a complement to mass communication efforts to successfully bridge linguistic and cultural gaps.

12.50–13.10 Camilla Lindholm (SE), språkkonsult och språksamordnare, Skatteverket: Skatteverkets arbete med klarspråk under coronakrisen

 • Sammandrag: Skatteverket arbetade strukturerat, verksamhetsövergripande och löpande med kommunikation under coronakrisen. Klarspråk, användbarhet och snabbhet var ledstjärnor i ambitionen att bidra till så mycket trygghet och klarhet som möjligt utifrån förutsättningarna. Tidigt utsågs en grupp med bred kompetens som sågs regelbundet och samordnades av en kommunikatör. De kunde då snabbt ta fram överskådlig information till webbplatsen och med kort varsel justera den utifrån regeländringar eller synpunkter från privatpersoner och företag. När en e-tjänst för omställningsstöd utvecklades, var ett intensivt och snabbt klarspråksarbete avgörande för att den skulle få ett mycket gott betyg efter användningstest.  

13.10–13.30 Jón Brynjar Birgisson (IS), avdelningschef inom isländska Röda Korset: Community engagement during and after crisis

 • Sammandrag: The key to a successful response and recovery during and after crisis is to ensure effective communication with the community. People must have sufficient means to express expectations and concerns and to be listened to. Responders and recovery actors must identify appropriate means of communication with the most marginalized groups in society. Different means of communication and challenges will be discussed, supported by recent case studies.

13.30–13.45 Frågor till föredragshållarna / Paneldiskussion

13.45–14.00 Paus

14.00–15.00 GMT

14.00–14.30 Slutdiskussion: Vad har vi gjort bra? Vad har vi gjort för fel? Vad är det vi har fått veta? Paneldiskussion vid Mia Falk (FI), Ingrid Olsson (SE) och Torunn Reksten (NO).

14.30–14.35 Ari Páll Kristinsson (IS) överlämnar den symboliska nordiska ”klarspråksstafettpinnen“ till Mia Falk (FI) eftersom Finland är näst i tur inom det nordiska klarspråksnätverket och organiserar nästa konferens.

14.35–15.00 Konferensen avslutas. Guðrún Nordal (IS), direktör för Árni Magnússon-institutet för isländska studier.