Program

Klarspråkskonferensen 2023

Klarspråk och kommunikation. Informationsförmedling för alla i kristider”

utkast till program — inte slutförd
11 maj

9.00-9.10 GMT

Välkommen. Konferensen öppnas. Moderator Bogi Ágústsson

9.10-9.30        Hälsningsanförande: Statsminister Katrín Jakobsdóttir 

9.30-10.15      Plenarföredrag: Dr. Kristín Jónsdóttir (IS): Informationsfördelning på grund av jordskalv och vulkanutbrott. 

Frågor/diskussion.

10.15-10.45    Paus

10.45-12.00 GMT    Session I

10.45-11.05    Föredrag: Anders Doksæter Sivle (NO), ved Meteorologisk institutt og yr.no: Farevarsling 2.0. Fra et varsel folk forstår, til et varsel de kan bruke.

Sammandrag: Naturfarevarsling i Norge utføres av NVE og Meteorologisk institutt. Farevarslingen har vært gjennom en stor utvikling de siste årene, fra å si noe om hvilket vær som ventes, til å ha sterkere fokus på at konsekvensene av været skal forstås av brukeren. Fremover er det fokus på at informasjon skal kunne brukes til å ta beslutninger. Det er altså ikke lenger nok å varsle været, det må også gis informasjon om konsekvenser og råd om hvordan man bør handle. God visuell kommunikasjon og klart språk er blant ingrediensene som er viktig for å nå frem til publikum. Er det tilstrekkelig? I presentasjonen vises eksempler på farevarsler slik de formidles på værtjenesten Yr.

11.05-11.25    Föredrag: Tómas Gíslason (IS), vicedirektör för isländska Neyðarlínan, larmcentralen 112: Found yourself in the need of an emergency assistance?  Who are you going to call?

11.25-11.45    Föredrag: Anna Teljfors (SE), om arbetet vid Myndigheten för krisberedskap, och broschyren ”När krisen och kriget kommer”.

11.45-12.00    Frågor till föredragshållarna / Paneldiskussion.

12.00-13.30 Paus

13.30-14.45 GMT    Session II

13.30-13.50    Föredrag: Lisa I. Aasbø (NO): Klarspråklig informasjon i krisetider: Hva kan to tekster fra pandemien fortelle oss om framtidens klarspråksutfordringer?

Sammandrag: Klarspråk er viktig for mennesker i møtet med myndighetene, og i krisesituasjoner blir behovet for klarspråk enda mer påtrengende. Hvordan kan myndighetene tilpasse informasjonstekster om spesialiserte helsetema til en befolkning av mennesker med ulik kompetanse? I dette foredraget presenterer Lisa klarspråkstrekk og klarspråksutfordringer i to tekster fra pandemien – én tekst fra Helsenorge og én tekst fra Folkehelseinstituttet. Hva krever tekstene av forkunnskaper hos leseren, og hvilke lesere bygger tekstene opp? Hva er et klarspråklig nettsidedesign, og ivaretar tekstene klarspåkets demokratiske tillitsoppdrag?

13.50-14.10    Föredrag: Katarina Petrell (FI), regeringsråd, enhetschef, Statsrådets kansli: De finländska ministeriernas kommunikation under coronapandemin sedd ur statsrådets översättningsorganisations perspektiv.

14.10-14.30    Föredrag: Malin Mark (SE), doktorand, Uppsala Universitet: Två meters omtanke: Handelns implementering av myndighetsrekommendationer under coronapandemin i Sverige.

14.30-14.45    Frågor till föredragshållarna / Paneldiskussion.

12 maj

8.30-9.15 GMT       Plenarföredrag. Gabriella Sandström (SE): Att nå alla – om utmaningen att kommunicera med hela befolkningen om vaccination mot covid-19.

Sammandrag: Är klarspråk tillräckligt för att nå hela befolkningen med viktig samhällsinformation? Nej, men det är en förutsättning. Myndigheter måste också översätta texter till andra språk och använda många format och informationskanaler. Föredraget handlar om arbetet med att kommunicera med hela befolkningen om vaccination mot covid-19. Hur gjorde den svenska Folkhälsomyndigheten för att sakligt informera – och samtidigt motivera människor att vilja vaccinera sig? Gabriella kommer att berätta om hur de gjorde för att nå målgrupper som kan vara extra svåra att nå, exempelvis av språkliga skäl. Hon kommer också att ta upp några av de språkliga utmaningarna och om valet av språk att översätta till.

Frågor/diskussion.

9.15-9.30                  Paus

9.30-10.45 GMT       Session III

9.30-9.50 Föredrag: Alma Dagbjört Möller (IS), direktör (“landläkare”), Sjukvårds- och folkhälsomyndigheten: Tell the truth and tell it all.

9.50-10.10 Föredrag: Søren Brostrøm (DK), direktør for Sundhedsstyrelsen, om kommunikation under coronapandemien.

10.10-10.30 Föredrag: Espen R. Nakstad (NO), assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet: After C19 – What’s our take home message?  

10.30-10.45 Frågor till föredragshållarna / Paneldiskussion.

10.45-12.30                Paus

12.30-13.45 GMT    Session IV

12.30-12.50 Föredrag: Julia Ekman, PR-konsult (SE): Bridging the gap – the importance of interpersonal risk and crisis communication.

12.50-13.10 Föredrag: Camilla Lindholm (SE), om arbetet inom Skatteverket med klarspråk i kristid.

13.10-13.30 Föredrag: Jón Brynjar Birgisson (IS), avdelningschef inom isländska Röda Korset: Community engagement during and after crisis.

Sammandrag: The key to a successful response and recovery during and after crisis is to ensure effective communication with the community. People must have sufficient means to express expectations and concerns and to be listened to. Responders and recovery actors must identify appropriate means of communication with the most marginalized groups in society. Different means of communication and challenges will be discussed, supported by recent case studies.

13.30-13.45 Frågor till föredragshållarna / Paneldiskussion.

13.45-14.00                Paus

14.00-14.30 GMT    Slutdiskussion

Vad har vi gjort bra? Vad har vi gjort för fel? Vad är det vi har fått veta? Paneldiskussion.

14.30-14.35    Island överlämnar den symboliska nordiska ”klarspråksstafettpinnen“ till Mia Falk, Finland, eftersom Finland är näst i tur inom det nordiska klarspråksnätverket och organiserar nästa konferens.

14.35-15.00 Konferensen avslutas. Guðrún Nordal (IS), direktör för Árni Magnússon-institutet för isländska studier. Vid moderatorn tillsammans med de lokala isländska arrangörerna samt Nätverket Klarspråk i Norden.