Tema

Klarsprog og kommunikation. Informationsformidling for alle i krisetider

Temat för konferensen, alltså kommunikation med allmänheten i kriser, ble bl.a. valt i samband med pandemin under de senaste åren, och även andra kriser, f.ex. krig, klimatförändringarnas konsekvenser, och naturkatastrofer, som f.ex. jordbävningar, vulkanutbrott, laviner, översvämningar etc. I kristider är det oerhört viktigt att all informationsspridning är tydlig, koncis, korrekt, tillhandahålls genom de mest praktiska kanalerna och riktar sig till alla berörda medborgare, oavsett deras bakgrund.