Klarsprog og kommunikation. Informationsformidling for alle i krisetider

Åbningstale 11. maj
Islands statsminister
Katrín Jakobsdóttir

Hovedtale 11. maj

Informationsdelning på grund av jordskalv och vulkanutbrott. 

Dr. Kristín Jónsdóttir

Kristín Jónsdóttir är seismolog och gruppledare för övervakning av naturkatastrofer vid Islands meteorologiska institut.

Hovedtale 12. maj

Att nå alla – om utmaningen att kommunicera med hela befolkningen om vaccination mot covid-19.

Gabriella Sandström

Gabriella Sandström är klarspråksansvarig och språkvårdare i svenska på Språkrådet. Under pandemin har hon arbetat som kommunikatör på Folkhälsomyndigheten.

Nätverket Klarspråk i Norden har en tradition sedan 1998 av att arrangera nordiska konferenser om klarspråksfrågor. Nätverket består av fem språkinstitutioner i de fem nordiska nationalstaterna: Dansk Sprognævn (DK), Kotimaisten kielten keskus / Institutet för de inhemska språken (FI), Árni Magnússon-institutet för isländska studier (IS), Språkrådet (NO), och Institutet för språk och folkminnen (SE). Den här gången är Island huvudarrangör för konferensen. Ett lokalt team har etablerats, vars medlemmar respresenterar olika ansvarsområden som sysslar med klarspråk i isländsk kontext.